Future U-turn in European Learning

е проект за развиване на капацитета на Народно читалище Бъдеще сега, финансиран по програма Еразъм +, с номер 2020-1-BG01-KA104-078910

С “FUEL”, “Бъдеще сега” цели да инвестира в дейности за преосмисляне и пресъздаване ученето по нов начин.

Участници от нашия екип

Дни в обучение и придобиване на умения

Държави/ Италия и България

Обучение в Италия

21 МАЙ – 03 ЮНИ 2022

Екип от професионалисти обучители, учители, психолози и младежки рабоитници намират най-добрия начин за учене специално за вас!

Обогатяваме процеса на личностно развитие и учене вдъхновени от природата!

Създаване на устойчива и ефективна обучителна организация с хармоничен екип, който работи с внимание и любов, като претворява разбирането си за бъдещето в училище сред природата!

Срещи, менторство и Портфолио

Експерти Еразъм

В този проект участниците ще:

  • придобият нови компетентности в иновативно практическо обучение.
  • надградят и актуализират своите умения и компетенции за писане на проекти.
  • могат да си позволят това обучение, защото всичко се поркива от програма Еразъм +
  • се запознаят с методите на обучение, предлагани в други европейски страни.

Обучение и менторство на екипа ни

w

Консултации и лични срещи

Комуникация с всички след проекта

Иновативно обучение

Менторство и разписване на проекти

Портфолио и надграждане на целите

Първи бюлетин

Инфо пак за Италия

Втори бюлетин

Новини &Ресурси